BIM Risinājumi dzelzsbetona konstrukciju ražošanā

BIM risinājumi dzelzsbetona konstrukciju ražošanā

Izmantojot BIM modeļus dzelzsbetona konstrukciju projektēšanā un ražošanā, samazinās kļūdu skaits, palielinās ražošanas efektivitāte un kvalitāte, kā arī tiek nodrošināts, ka izstrādājumi tiek ražoti un piegādāti precīzi saskaņā ar projekta prasībām. Lietojot Tekla Structures programmatūru, jūs varat vienkāršot visu darba procesu, sākot no cenu piedāvājuma līdz piegādei. Tekla ļauj precīzi novērtēt un tādējādi uzvarēt piedāvājumu konkursos, kā arī palielināt uzņēmuma peļņu. Ir pieejamas Tekla sasaistes ar ražošanas pārvaldes sistēmām (ERP), dzelzsbetona konstrukciju un armatūras ražošanas iekārtām (CAD-CAM). Tekla konstrukciju modeļi ļauj saskaņot projektēšanas, ražošanas un montēšanas procesus un nodrošināt projektu īstenošanu saskaņā ar paredzētajiem termiņiem.

Programmatūra

Pakalpojumi

Dzelzsbetona konstrukciju tāmju sagatavošana

Tāmju un konkursa piedāvājumu sagatavošana saliekamo dzelzsbetona konstrukciju jomā ir viens no būtiskākajiem uzņēmējdarbības posmiem. Veicot aprēķinus ar modeļu palīdzību, iespējams pārvaldīt riskus, uzvarēt vairāk projektos un paaugstināt uzņēmuma peļņu.
Ar Tekla Structures programmu iespējams ātri izveidot konceptuālu ēkas modeli un ar tā palīdzību ģenerēt precīzus materiālu sarakstus, kā arī vizualizēt klientiem piedāvājamos risinājumus.

Dzelzsbetona konstrukciju modelēšana

Projekta kļūdas, krustojumi projekta dokumentācijā, projekta informācijas trūkums noved pie laika zaudējumiem un palielina projekta izmaksas. Lietojot programmu Tekla Structures, visas problēmas ir iespējams atklāt un novērst jau modelī, nevis būvlaukumā.
Programmatūra ļauj veidot modeļus ar saliekamajām dzelzsbetona konstrukcijām, dzelzsbetona monolītiem vai ar detalizētiem īpašu mezglu armatūras stiprinājumu elementiem. Ar Tekla palīdzību iespējams modelēt jebkāda tipa konstrukcijas un to elementus.
Tekla konstrukciju modeļus var izmantot arī būvniecībā, un rasējumus, kā arī konstrukciju un elementu statusus var ģenerēt tieši no modeļa, savukārt ražošanas dati tiek importēti tieši uz ražošanas iekārtām. Tas samazina roku darba apjumu un kļūdu iespējamību.

Dzelzsbetona konstrukciju projektēšana un analīze.

Strukturālās analīzes programmatūra Dlubal ir paredzēta dzelzsbetona konstrukciju projektēšanai, skaitļošanai un analīzei: ēkām, sienām, pārsegumiem, kolonnām, sijām u.c. dzelzsbetona konstrukcijām.
Analizējot un projektējot konstrukcijas, to ģeometriskie parametri nav ierobežoti, tas ir, iespējams modelēt dažādus ģeometriskos ķermeņus, tilpumus utt.
Programmas Dlubal RFEM un RSTAB atbilst daudziem starptautiskiem sertifikātiem: American AISC, ACI, Eurocodes, Canadian CSA, British BS, Australian AS, Mexican NTC-RCDF, German DIN, Chinese GB, Indian IS u.c.

Dzelzsbetona konstrukciju elementu analīze

Programmas IDEA StatiCa komplekss Detail ļauj projektēt un analizēt dzelzsbetona konstrukciju elementus: sienas, pārseguma plāksnes, kolonnas, sijas u.c. konstrukcijas.
Tiek veikti precīzi armatūras stiprinājumu, nospriegojuma un slodzes aprēķini. Rezultāti tiek vizualizēti 3D formātā.
Ar programmatūras paketi IDEA StatiCa Detail var projektēt spriegota dzelzsbetona konstrukcijas.

Dzelzsbetona konstrukciju ražošana

Viens no kritiskākajiem brīžiem dzelzsbetona konstrukciju ražošanā ir precīza projekta datu pārsūtīšana. Ar dzelzsbetona konstrukciju ražošanas modeļa palīdzību dati tiek pārsūtīti automātiski, novēršot cilvēka radīto kļūdu iespējamību. Konstrukciju ražošana ar modeļa palīdzību ir efektīvāka.
Tekla Structures modeli var integrēt ar automatizētām saliekamo dzelzsbetona konstrukciju un armatūras tīklu ražošanas iekārtām. Dati ir viegli pārsūtāmi uz CAM programmatūru.
Ar Tekla Structures programmu izveidotie dzelzsbetona konstrukciju modeļi nodrošina ražošanas un loģistikas kontroli.

Dzelzsbetona konstrukciju montāža

Kad projektēšanas un detalizācijas posmi ir pabeigti vai gandrīz pabeigti, tiek sākta ražošana, piegāde un konstrukcijas elementu montāža. Modeļu informācija ir svarīga, lai pasūtītu materiālus, tāpat modelis tiek izmantots, plānojot ražošanas grafikus un optimizējot visu darbības procesu.
Modeļu koplietošana dod iespēju Tekla Structures projekta komandai strādāt efektīvāk neatkarīgi no atrašanās dalībnieku vietas. Tas ļauj droši glabāt informāciju, kuras nodošana tiek kodēta: modeļa dati tiek saglabāti ikviena komandas dalībnieka datorā, kā arī, veicot pēdējās izmaiņas, tiek sinhronizēti ar Tekla model sharing, izmantojot mākoņdatnes. Lietotāji piekļūst servisam tieši no Tekla Structures, tāpēc nav nepieciešama nekāda papildus lejupielāde.

Jaunākie raksti:

Saistītie notikumi: