BIM risinājumi inženiertīkliem

Projektējot sistēmas 2D vidē, bieži rodas problēmas, jo nav skaidrs, vai visas inženiersistēmas iekļaujas telpā vai tām paredzētajā vietā. Lai tādu neskaidrību būtu mazāk un montāžas darbs tiktu atvieglots, iespējams izmantot 3D projektēšanas rīkus. Telpisko sistēmu projektēšana balstās uz digitālo sistēmas elementu attēlošanu telpā to reālos gabarītos. No digitālajiem modeļiem tiek radīti precīzi materiālu saraksti, kā arī ģenerēti rasējumi atbilstoši griezumiem un citiem parametriem. Šāds princips ļauj vairāk koncentrēties uz sistēmu projektēšanu un digitālo modeļu izveidi. Rasējumi un kvantitatīvie pārskati ir mainīgā modeļa izmantošanas rezultāts, tāpēc ievērojami mazāk laika jāvelta rasējumu un kvantitatīvo aprēķinu sagatavošanai.

Programmatūra

Pakalpojumi

Projektēšanas tehnoloģijas inženieriem

Inženiertehniskie uzņēmumi, kas redz arvien mainīgās tirgus vajadzības un tiecas konkurencē iegūt pārsvaru, gatavojas pārmaiņām vairāku gadu garumā, attīsta kompetenci inženierzināšanās un dažādos pilotprojektos cenšas apgūt digitālo tehnoloģiju rīkus.
Vēl viens iemesls, lai izvēlētos jaunās tehnoloģijas, – vēlme mainīt projektēšanas laika izmaksu samērus un samazināt apjomus tādiem rutīnas darbiem kā: aprēķini, rasējumu, shēmu un pārskatu sagatavošana.
Bez šaubām, arī pieaugošais BIM projektu skaits Latvijā rosina pievērsties jaunajām tehnoloģijām.

Elektrotīklu projektēšana

 • Automātiska sprieguma krituma aprēķināšana atkarībā no kabeļa garuma;
 • Integrēta apgaismojuma aprēķināšana ar Relux un Dialux programmatūras paketēm detalizētākai apgaismojuma līmeņa plānošanai;
 • Efektivitātes faktora aprēķināšana komponentu grupām;
 • Ar ķēdēm nesaistītu elementu automātiska atrašana;
 • Ēkā integrētu un uzstādāmu PV sistēmu projektēšana un grafiskais priekšstatījums.

Ventilācijas sistēmu projektēšana

 • Programma spēj veikt viedo kanālu elementu lieluma noteikšanu un korekciju atbilstoši plūsmas parametriem;
 • Iespējama automātiska gaisa daudzuma aprēķināšana atkarībā no cilvēku skaita, nepieciešamās gaisa apmaiņas vai piesārņojuma apjoma;
 • Tiek veikta automātiska sistēmas balansēšana, izmantojot vārstuļus, ventiļus un sadales kārbas – identificējot kontroles vārsta pozīciju;
 • Automātiska elementu savienošana.

Ūdens sildīšanas un dzesēšanas sistēmu projektēšana

 • Siltumenerģijas aprēķināšana saskaņā ar EN 12831 standartu;
 • Automātiska apsildes ierīču izvēle un izvietošana saskaņā ar izvēlētajām prioritātēm un toleranci;
 • Grīdas apsildes plānošana saskaņā ar EN 1264 standartu;
 • Apkures sistēmas tīkla hidrauliskie aprēķini ar automātisku cauruļvadu izmēra un regulējošās armatūras pozīciju noteikšanu.

Ūdensvada un kanalizācijas sistēmu projektēšana

 • Aukstā un karstā ūdensvada sistēmu projektēšana un detalizēti aprēķini;
 • Karstā ūdens cirkulācijas līniju temperatūras aprēķināšana;
 • Ūdensvada tīkla aprēķini saskaņā ar EN 806 standartu;
 • Kanalizācijas sistēmas projektēšana, aprēķini un prezentēšana.

Jaunākie raksti

Saistītie notikumi: