Konstrukciju BIM projektēšana

Būvkonstrukciju projektētājiem

Inženieru biroji pastāvīgi meklē veidus, kā palielināt sava darba efektivitāti, iegūt prioritātes konkurencē, kā arī nodrošināt konstrukciju projektēšanas kvalitāti. Lai projektētu konstrukcijas, nepieciešama vienota platforma, kurā ēku konstrukciju modelēšanas gaitā biroja konstruktori varētu sadarboties. Izvēlētajam konstrukciju modelēšanas rīkam jābūt piemērotam ražošanas un būvniecības nozares speciālistiem, tam jānodrošina iespēja konkrētā projekta datus izmantot ražošanas un būvniecības posmos. Meklējot optimālus konstrukciju risinājumus, konstruktori nevarēs iztikt bez galīgo elementu analīzes programmas. Kopējā darba efektivitātei ir svarīga integrēta darbība visās programmās.

Programmatūra

Pakalpojumi

Risinājumi inženieriem

Svarīgs solis – izvēlēties konstrukciju modelēšanas rīku, nodrošināt plašas sadarbības iespējas ar projektēšanas, būvniecības un ražošanas uzņēmumiem. Nenoliedzami, šīs nozares līderis Ziemeļeiropā ir Tekla Structures. Lietojot šo rīku, daudzi Latvijas konstruktori lieliski integrējušies Skandināvijas konstrukciju projektēšanas tirgū un sekmīgi īsteno BIM projektus, sadarbojoties ar citiem projekta dalībniekiem. Latvijas konstruktoru darbi ir pamanāmi arī Tekla BIM Awards konkursos. Ne mazāk svarīga ir galīgo elementu analīzes programmu izvēle. Optimālo konstrukciju meklējumos ir liela nozīme specializētiem rīkiem, kas ļauj ātri reaģēt uz projekta izmaiņām un nodrošina integrētu datu pārsūtīšanu uz modelēšanas programmām.

Ēkas konstrukciju modelēšana

Ar Tekla Structures programmu vienā modelī iespējams veikt visu ēku konstrukciju modelēšanu, konstrukciju pašsvara un sāna slodzes analīzi. Programmatūrā ir instalētas daudzas unikālas funkcijas optimālai tērauda un dzelzsbetona konstrukciju modelēšanai un risinājumu variantu salīdzināšanai. Viena no būtiskākajām Tekla Structures programmas īpašībām ir modeļa un pašas programmas izmantošanas iespēja arī būvniecības posmos. Programma ir lieliski integrējama ar daudzām BIM pārvaldītām platformām un nodrošina nevainojamus sadarbības apstākļus konstruktoriem, kas piedalās BIM procesā.

Projektēšana un analīze

Strukturālās analīzes programmatūra Dlubal RFEM ļauj aprēķināt un analizēt ēku konstrukcijas, kas sastāv no paneļiem, sienām un citiem cietu konstrukciju elementiem. Programmatūras īpašības:

  • analizējamās un projektējamās konstrukcijas netiek ierobežotas ģeometriskos parametros, tas ir, iespējams modelēt dažādas figūras, tilpumus utt.;
  • Dlubal var veiksmīgi izmantot “citu” konstrukciju, tas ir, mašīnu vai tehnoloģisko iekārtu un pat stikla konstrukciju, projektēšanai;
  • unikāli konstrukciju un slodzes ģeneratori, iespējas veikt lineāro un nelineāro analīzi;
  • liela iespēja pārsūtīt informāciju, iespēja brīvi konfigurēt aprēķinu pārskatus (tabulas izmēri, informācijas daudzums, grafiki, shēmas), tāpat iespējams sniegt inženiertehniskos aprēķinu pārskatus latviešu valodā;
  • Dlubal sistēmai ir divpusējas saites ar CAD, Tekla un Revit (un citām programmām);
  • Intuitīvais lietotāja interfeiss.

Pamatu projektēšana

Pamatu un fundamentu analīzei un projektēšanai ir speciāla programmatūra, kas paredzēta, lai risinātu ģeotehniskas problēma, izmantojot tradicionālas analītiskās un galīgo elementu metodes.
Ar šo programmatūru var risināt lielāko daļu ģeotehnisku uzdevumu, sākot no pašiem pamatiem: seklu un dziļu pamatu pārbaude, balsta sienu, slīpumu stabilitāte un citas ļoti specifiskas iespējas: tuneļu analīze, tuneļu veidošanas postošā ietekme uz līdzās esošām ēkām, ieža stabilitāte.

Savienojumu un elementu projektēšana un analīze

Konstrukciju detalizētai projektēšanai var izmantot programmatūru IDEA Statica:

  • IDEA Statica Steel izmantojama, projektējot atsevišķus tērauda konstrukciju elementus, to šķērsgriezumus, mezglus un savienojumus, kā arī detaļas. Programma ir funkcionāli sadalīta moduļos, ko izmanto atbilstoši analizējamiem un projektējamiem elementiem, – mezgliem, sijām, kolonnām, rāmjiem utt..
  • IDEA Statica Detail izmantojama dzelzsbetona konstrukciju atsevišķu elementu zonu un savienojumu projektēšanai un analīzei;
  • IDEA StatiCa Concrete / Presstressing izmantojama, projektējot dzelzsbetona un spriegota dzelzsbetona elementus dzelzsbetona ēku un tiltu konstrukcijās. Presstressing programai ir plašs pielietojuma spektrs, to var izmantot dažādos spriegojuma posmos.
  • IDEA StatiCa BIM – bezmaksas rīks informācijas ielādei no populārākajiem un izplatītākajiem beigu elementiem un CAD programmas paketēm.

Jaunākie raksti:

Saistītie notikumi: