BIM risinājumi stikla un fasāžu konstrukciju ražošanā

BIM risinājumi stikla un fasāžu konstrukciju ražošanā

Stikla un alumīnija fasāžu projektēšana 2D vidē ir diezgan problemātiska, un daudzi fasāžu ražotāji izvēlas jaunas projektēšanas un ražošanas tehnoloģijas, lai veiksmīgi integrētos esošajā būvniecības tirgū. Daudzos gadījumos projektējamās ēkas ar stikla un alumīnija fasādēm ir ekskluzīvas un šodien tiek projektētas, izmantojot BIM tehnoloģijas. Ir pietiekami svarīgi, lai pirmajā posmā fasādes tāmes ātri un pietiekami precīzi sagatavotu konkursiem, saņemot digitālo informāciju par ēku. Otrais svarīgais solis ir kvalitatīvi projektēt ēkas fasādes konstrukcijas, ņemot vērā izmaiņas ēkas konstrukcijā un informāciju operatīvi nododot ražošanas nodaļai. Šādu operāciju veikšanai uzņēmums nevarēs iztikt bez BIM tehnoloģijām.

Programmatūra

Pakalpojumi

Fasādes konstrukciju modelēšana

Fasādes konstrukciju modelēšanai var izmantot programmu Tekla Strucures. Fasādes konstrukciju modelēšana palīdz izvairīties no konstrukciju krustojumiem un citām neparedzētām kļūdām modelī, nevis būvlaukumā, kas savukārt palielinātu projekta izdevumus.
Lietojot programmu Tekla Structures, var augšupielādēt un izmantot arhitektūras un konstrukciju modeļus IFC formātā.
Rasējumus, pārskatus, datus CNC automātiskās ražošanas mašīnām var ģenerēt tieši no modeļa.

Stikla fasāžu projektēšana un analīze

Programma Dlubal RFEM ļauj projektēt, aprēķināt un analizēt metāla-stikla konstrukcijas. Datu bāzē ir augšupielādēti gandrīz visi tirgū komerciāli pārdodamie stiklu veidi.
Stikla konstrukcijas, kas tiek analizētas programmā Dlubal RFEM, var pastiprināt ar līnijām vai mezgliem. Rezultātā tiek aprēķināta virsmas vai visas konstrukcijas spriedze.

Fasādes konstrukciju savienojumu un elementu analīze.

IDEA Statica Steel var izmantot, projektējot tērauda konstrukciju atsevišķus elementus, to šķērsgriezumus, mezglus un savienojuma detaļas. Programma funkcionāli sadalīta moduļos atkarībā no elementiem, kas tiek projektēti un analizēti, – mezgls, sija, kolonna, rāmis ir utt.
IDEA Statica Steel nav tikai viena programmatūras pakete, kurā lietotājs apraksta ģeometriju, slodzes un citu informāciju. Produktam ir BIM sasaiste ar daudzām programmatūras pakotnēm. Sasaiste ļauj importēt ne tikai elementus (mezglus) bet arī slodzes (iekšējos spēkus).
Jaunas sasaistes ar modelēšanas paketēm Tekla Structures un Advance Steel ļauj nepastarpināti veidot mezglus IDEA mezglu projektēšanas modulī, eksportējot no CAD programmatūras pakotnēm.

Fasāžu konstrukciju ražošana un montāža

Fasāžu konstrukciju ražošana, izmantojot modeli, ir ātrāka, efektīvāka un var būt daļēji automatizēta. Konstrukciju modelī ielādēto informāciju var tieši pārraidīt uz CNC automātiskajām ražošanas iekārtām, kā arī ģenerēt ražošanas rasējumus.
Loģistikas un montāžas informācija modelī palīdz plānot un pārvaldīt ražošanu. Izmantojot mobilās ierīces, ražošanas personāls var pārbaudīt fasādes konstrukciju kvalitāti ražošanas procesā.
Izmantojot mobilās ierīces būvlaukumā, iespējams pārbaudīt konstrukciju montāžas kvalitāti.

Jaunākie rakstii:

Saistītie notikumi: