BIM Risinājumi tērauda konstrukciju projektēšanā un ražošanā

Risinājumi tērauda konstrukciju ražošanā

Metāla konstrukciju ražotāji piedalās konkursā un mēģina aprēķināt metāla svaru, tam bieži tiek izmantoti aprēķini no projekta rasējumiem. Nav ko slēpt – ar šādu metodi pastāv liela kļūdas varbūtība. Sarēķināsi par daudz – neuzvarēsi, par maz – gūsi zaudējumus, taču aprēķināt vajadzētu ātri un precīzi. Projekta alternatīvas – konkurences priekšrocības instruments, kas ļauj piedāvāt metāla konstrukciju optimizācijas pakalpojumus, veicot konstrukciju pārrēķinus, kas ir izdevīgi ne tikai pašiem, bet arī pasūtītājam.

Programmatūra

Pakalpojumi

Tērauda konstrukciju tāmju sagatavošana konkursiem

Ar Tekla Structures programmu iespējams radīt konceptuālus tērauda konstrukciju modeļus būvniecības konkursiem, kas ļauj ar lielu precizitāti automātiski ģenerēt pārskatus par tērauda konstrukciju materiāliem. Ar to var sagatavot ne vien precīzas, bet arī uzticamas tāmes konkursiem.
Konkursa laikā pasūtītājs novērtē ne tikai zemo cenu, bet arī drošību, tāpēc tāme, kas veidota, izmantojot tērauda konstrukciju modeli, patiešām pievērsīs pasūtītāja uzmanību.
Izmantojot Tekla Structures, tāpat iespējams modelēt arī alternatīvus risinājumus un tos sagatavot iesniegšanai konkursam.

Tērauda konstrukciju modelēšana

Tērauda konstrukciju modelēšana nodrošina dažādas precizitātes modeļu izveidi, līdz pat līmenim – “Tā ir paveikts”. Modelējot konstrukcijas, no konstrukciju krustojumiem un citām neparedzētām kļūdām var izvairīties jau modelī, nevis būvniecības laukumā, kas savukārt palielinātu projekta izmaksas.
Izmantojot Tekla Structures programmu, iespējams pārvaldīt vislielākos projektus, augšupielādēt un izmantot citas projekta daļas (arhitektūras, inženiertehniskās) IFC formātā.
Rasējumi, atskaites un dati ar CNC automātiskās ražošanas mašīnām var tikt ģenerēti tieši no modeļa.

Tērauda konstrukciju aprēķini un analīze

Strukturālās analīzes programmatūra Dlubal RFEM paredzēta optimālu tērauda konstrukciju projektēšanai, aprēķiniem un analīzei: ēku, tiltu, tvertņu, celtņu, torņu un cita veida konstrukcijām.
Analizējamās un projektējamās konstrukcijas nav ierobežotas ģeometriskos parametros, tas ir, iespējams modelēt dažādas figūras, tilpumus utt.
Dlubal RFEM un RSTAB atbilst daudziem starptautiskiem sertifikātiem: American AISC, ACI, Eurocodes, Canadian CSA, British BS, Australian AS, Mexican NTC-RCDF, German DIN, Chinese GB, Indian IS u.c.

Tērauda konstrukciju savienojumu un elementu analīze

IDEA Statica Steel izmanto, lai projektētu atsevišķus tērauda konstrukciju elementus, to šķērsgriezumus, mezglus un savienojumus, kā arī detaļas. Programma funkcionāli ir sadalīta moduļos atkarībā no analizējamiem un projektējamiem elementiem – mezgls, sija, kolonna, rāmis utt.
IDEA Statica Steel nav tikai viena programmatūras pakete, kurā lietotājs apraksta ģeometriju, slodzi un citu informāciju. Produktam ir BIM sasaiste ar daudzu programmatūru paketēm. Sasaiste ļauj importēt ne tikai elementus (mezglus) bet arī to noslogojumu (iekšējos spēkus).
Jaunās sasaistes ar modelēšanas paketēm Tekla Structures un Advance Steel ļauj nepastarpināti veidot mezglus IDEA mezglu projektēšanas modelī, eksportējot no CAD programmatūras paketēm.

Tērauda konstrukciju ražošana

Tērauda konstrukciju ražošana, izmantojot modeli, ir ātrāka, efektīvāka un var būt daļēji automatizēta. Konstrukciju modulī ielādēto informāciju var tieši nodot CNC automātiskajām ražošanas iekārtām, un var tikt ģenerēti ražošanas rasējumi.
Loģistikas un montāžas informācija modelī palīdz plānot un pārvaldīt ražošanu. Izmantojot mobilās ierīces, ražošanas personāls var pārbadīt tērauda konstrukciju kvalitāti ražošanas procesā.

Tērauda konstrukciju montāža

Programmas Tekla Structures modelis ļauj vizualizēt arī tērauda konstrukciju montāžas gaitu, parādot katras konstrukcijas stāvokli: projektēšana, ražošana, montāža. Ar modeļa palīdzību iespējamas arī komunicēt ar citiem projekta dalībniekiem.
Krustojumu atklāšana un to novēršana modelī palīdz izvairīties no lieka laika patēriņa un papildu izmaksām projekta laikā.
Izmantojot mobilās ierīces, būvlaukumā iespējams pārbaudīt saliekamo konstrukciju kvalitāti.

Jaunākie raksti:

Saistītie notikumi: