VICO Office

4D-5D BIM Workflow

5D BIM Workflow [darba plūsma] sākas ar jauna projekta izveidi un beidzas ar pārskatiem un datu meklēšanu. Kad firmas sāk gatavoties jaunam projektam, tās versijas kontroles un izmaiņu pārvaldības nolūkā Dokumentu reģistram pievieno 2D rasējumus un 3D modeļus.

 

Tad modeļus Vico Office var publicēt no ArchiCAD, Tekla, Revit, AutoCAD Architecture un/ vai AutoCAD MEP. Vai, izmantojot speciālos CAD-specific Importētājus, IFC faili, SketchUp faili, CAD-Duct faili un pat 3D DWG faili var tikt izmantoti Vico Office.

 

Demonstrācijas versija

Kategorijas: , Birka:
Lūdzu, dalieties ar šo informāciju:

Apraksts

Vico Office Svīta 3D BIM Vizualizācija un atskaites4D BIM grafikiem5D BIM tāmēšanai

Vico Office applications feature leveraged integration for 5D BIM and virtual constructionVico Office Svīta

Uz celtniecību orientēta 5D BIM vide

Celtniecības nozarē izmaiņas notiek strauji. Arvien pieaugošais pieprasījums pēc efektivitātes, īsākiem izpildes termiņiem un augstākas kvalitātes liek īpašniekiem un izpildītājiem piemērot jaunus uzņēmējdarbības modeļus un tehnoloģijas, kas tiem nodrošinās labāku konkurētspēju. Ir pierādījies, ka procesu integrācija un uzlabota komunikācija projekta – celtniecības dzīves ciklā ir kritiska šo pārmaiņu daļa. Integrated Project Delivery [Integrēta projekta izpilde] un BIM tehnoloģija ir šodienas modes vārdi un vajadzība pēc patiesi integrētas sociālās-BIM platformas kļūst acīmredzama.

Šādas vajadzības apmierināšanai tikai radīts Vico jaunās paaudzes 5D BIM risinājums. Vico Office™ ir radīts tieši celtniecības vajadzībām un tas ir veidots kā cieši integrēta, BIM-neitrāla platforma, kurā var tikt publicēti, sintezēti un ar izmaksu un laika grafiku informāciju papildināti vairāki BIM modeļu tipi. Lai uzlabotu efektivitāti un nodrošinātu dažādu celtniecības procesu nozaru un fāžu vajadzības, Vico Office ir veidots no moduļiem, sniedzot jums individuāli pielāgotu, tai pat laikā paplašināmu risinājumu un konsekventu, viegli lietojamu vidi.

Izmantojot Vico Office, ēku īpašnieki un ģenerāluzņēmēji var nodrošināt efektīvu sadarbību, uzlabot prognozējamību, samazināt riskus, pārvaldīt izmaksas un optimizēt laika grafikus lielos, kompleksos celtniecības projektos. Mēs ticam, ka mūsu integrētā celtniecības pārvaldības programmatūra projekta komandām piedāvā iespēju fleksibli specializēties savā nozarē (modelēšana, laika plānošana, tāmēšana) un tai pat laikā nodrošinot sadarbību (koordinācija, budžetēšana un projekta kontrole ar visām ieinteresētajām pusēm).

3D BIM Vizualizācija un atskaites

Lielākais ieguvums no BIM tehnoloģijas izmantošanas ir iespēja redzēt ēku pirms jebkādu darbu uzsākšanas objektā. Tas ir neatsverams ieguvums visām projektā iesaistītajām personām, jo iespējas vizualizēt gatavo struktūru no 2D rasējumu kaudzes var būt ierobežotas.

Jau no projekta sākuma Vico Office Client palīdz ieinteresētajām personām vizualizēt visus ēku veidojošos moduļus: arhitektūras, strukturālos, MEP un pat ikviena sarežģītā materiālu savienojuma virtual mock-up.

Modeļa pārvaldība ir galvenā Vico Office Client komponente, jo tā lietotājam ļauj organizēt visus ar projektu saistītos modeļus, un pat apvienot modeļus, iegūstot „kopējo ainu.”

Atskaites ir vēl viena no svarīgākajām Vico Office Client iespējām. Ir jāpiemin, ka Vico Office atskaišu veidošanas dzinējs aptver visas projekta datu bāzes. Iedomājieties iespējas, kādas jums paveras, veidojot jebkāda veida atskaiti, pielāgojot to atbilstoši jūsu esošajām atskaišu formām ar logotipiem, krāsām, fontiem, u.tml. ar visiem jūsu rīcībā esošajiem Vico Office laukiem. Padomājiet par to, ko jūs varētu iesākt ar visu šo informāciju:

  • Apjoma aplēšu atskaites (Quantity Takeoff Reports) ar kopējiem apjomiem par katru aplēšu punktu
  • Apjomu aplēšu atskaites pa objektiem (Quantity Takeoff by Locations Report) aplūko materiālu patēriņu būvobjektā
  • Projekta izmaksu tāmes, izmaksu izmaiņas un vēl
  • Vizuālās budžeta atskaites (Visual Budget Reports) atspoguļo projekta faktisko situāciju salīdzinājumā pret mērķa izmaksām
  • Darbu plūsmas atskaites (Flowline Reports) ir vizuāls pārskats par darbu grafiku, kurā kalendārs tiek attēlots gan x-asi, būvobjekti – gar y asi un komandas tiek apzīmētas ar krāsainām līnijām, kuru slīpums norāda uz produktivitātes likmi
  • Izmaksu un resursu grafiki (Cost-and Resource-Loaded Schedules) ir perfekts veids komunikācijai ar Īpašnieku
  • Resursu histogrammas (Resource Histograms) norāda uz komandu izvietojumu projekta būprojektos
  • Kontroles shēmas (Controle Charts) ir vienkāršs veids, kā uzraudzīt dažādu nozaru darbu izpildes procentu
  • Naudas plūsmas atskaites (Cash Flow Reports) var tikt veidotas jebkurā būvniecības projekta brīdī

4D BIM darbu grafiku veidošana

Runājot par celtniecības darbu grafiku veidošanu, Vico piedāvā ļoti unikālu risinājumu. Mūsu apjomu kombinācija pa atrašanās vietām, darbu plūsmām, ražošanas kontroli objektā un komunikāciju, ir dinamiska un jaudīga. Tātad, sāksim no sākuma:

Apjomi pa atrašanās vietām: Vico LBS Manager (Pārvaldnieks) mūsu klientiem palīdz objektu sadalīt pārvaldāmās zonās pa darbu veidiem. Ja komandai darbu veikšanai tiek piešķirta noteikta atrašanās vieta – tīra un netraucēta, tās produktivitātei vajadzētu pieaugt un videi būt drošai. Vico Office raksturīgas lietotāja iespējas definēt vairākas atrašanās vietu sistēmas ar noteiktiem darbiem saistītu darbu rezultātiem. Šādas atrašanās vietas pēc tam tiek izmantotas, lai veiktu ar atrašanās vietu saistītas apjomu aplēses, kas veido izejas datus ar atrašanās vietu saistītai izmaksu un darbu grafiku plānošanai.

Darba plūsmas grafiki: šī darba plūsmas grafiku veidošanas metode fokusējas uz nepārtrauktu dažādu darbu plūsmu un ir cieši saistīta ar konkrētām atrašanās vietām. Vico darbu grafika plānotājs (Schedule Planner) ir BIM apjomu modeļa ģeometrijas zinātnisks atvasinājums, kas apvienots ar konkrētām atrašanās vietām un komandas produktivitātes likmēm. Izmantojot flowline theory (darbu plūsmas teoriju), darbu grafika plānotājs būvdarbu grafikus optimizē vismaz par 10%.

Ražošanas kontrole objektā: BIM nepaliek tikai centrālajā birojā – tas sniedzas līdz būvobjektam, kur Būvuzraugs pārvalda grafikus un uzrauga komandas darba progresu. Optimālākā būvdarbu grafika aprēķināšana ir viena lieta, bet tieši projekta kontrole objektā ar ar Vico Production Controller (Ražošanas kontrolieri) ir tas, kas to padara īpašu. Katrā objektā izpildīto darbu vērtēšana un faktiskās izpildes salīdzināšana pret plānoto Būvuzraugiem palīdz paredzēt iespējamās pretrunas jau ilgi pirms to iestāšanās. Tagad visa komanda var sadarboties, risinot pretrunas darbu grafikos un novēršot cēloņsakarīgos kavējumus.

Komunikācija: Tāpat kā 3D BIM dod iespēju ikvienam komandas loceklim vizualizēt pabeigto projektu, mūsu 4D BIM darbu grafiku filmas skatītājiem (īpašnieki, profesiju grupas, komandas) ļauj viegli saprast, kā izskatīsies celtniecības rezultāts. Vico 4D Manager (Pārvaldnieks) ir vairāk nekā tikai darbu grafiks filmā – tas ir iespaidīgs zinātniski veidots Darbu plūsmas grafika atskaņojums, kas balstīts uz apjomiem pa atrašanās vietām un komandu produktivitātes rādītājiem.

ĢU to izmanto, lai Īpašniekiem un Apakšuzņēmējiem sniegtu ieskatu darbu grafikos.

Un ņemiet vērā arī sekojošo: tā vietā, lai veidotu grafiku, kas ir paredzēts, lai apzinātu pretenziju iespējas, apsveriet tādu darbu grafiku veidošanu, kas paredzēti pretenziju rašanās iespējas novēršanai.. Apsveriet iespēju izmantot darbu grafiku, kurā iestrādāta funkcionalitāte projekta kontrolei objektā un pēkšņu „ugunsgrēku“ novēršanai. Apsveriet tādas grafika veidošanas sistēmas izmantošanu, kas strādā ar Apakšuzņēmējiem, nevis pret tiem.. Apsveriet zinātnisku sistēmu, kas atbrīvo jūsu projektus no riskiem, nevis konstatē status quo.

Mēs piedāvājam arī soli pa solim instrukciju par mūsu 5D virtuālo būvdarbu plūsmu ar video pamācībām. Šie video ir tikai 2-5 minūtes gari, bet tie ilustrē, kā iespējams izmantot konkrēto funkcionalitāti. Jūs varat piekļūt video bibliotēkas satura rādītājam un skatīt tieši jums vajadzīgo video vai lejupielādēt pilnu apmācību video komplektu.

5D BIM tāmēšana

Tāmētāji ir ikvienas ĢU firmas mugurkauls. Tie ik vakaru dodas gulēt ar domām par firmas peļņas rādītājiem. Ja tie būs palaiduši garām kādu no projekta daļām, viss konkursa pieteikums tiks pakļauts riskam.

BIM izmantošana nemaina šo scenāriju – mēs tikai padarām to ļoti vizuālu un ļoti saprotamu. Tagad tāmētājiem ir iespēja beidzot mierīgi atpūsties, jo viņi varēs būt pārliecināti, ka nav palaiduši garām nevienu no projekta detaļām. Lūk kā:

Apjomu aplēses: Līdzīgi kā veicot apjomu aplēses no rasējumiem, Tāmētājiem vēl joprojām ir jāveic apjomu aplēses arī no modeļa. Tomēr tagad programmatūra nolasa modeļa ģeometriju un piedāvā vairākus apjomu aprēķinus. Tāmētājs vēl joprojām kontrolē to, kā šīs aplēšu formulas tiks aprēķinātas, bet liela daļa no darbietilpīgajiem uzdevumiem tagad tiek veikti automātiski. Ar Vico Takeoff Manager (Aplēšu pārvaldnieku), mūsu jaudīgais algoritms nolasa modeļa ģeometriju, lai veidotu būvniecības – kalibra apjomu aplēses.

Tāmēšana: Vico mēs šo soli saucam par izmaksu plānošanu, jo laika gaitā, iegūstot arvien jaunu informāciju par projektu, aprēķinu process tiks vairākkārt atkārtots. Un Tāmētājiem nevajadzētu vairīties no šīs terminoloģijas – tas nenozīmē vairāk darba – tā ir labāka laika izmantošana. Iedomājieties, ka tāmēšanas komandai būtu iespēja brīdināt projektā ieinteresētās personas, kad izmaiņas projektā ietekmē izmaksas un cik lielā mērā – un spēt to darīt praktiski uzreiz Vico Cost Planner (izmaksu plānotājs) padara tāmēšanu par aizraujošu nodarbošanos. Tāme attīstās, jo projekta gaitā tam tiek pievienotas arvien vairāk detaļas.

Budžeta vizualizācija: Vico Office pieejamie skati ir neticami. Ne tikai tādēļ, ka varat skatīt 3D modeli saistībā ar darbu grafiku vai budžetu vai redzēt modeļa tāmē izceltas atsevišķas līnijas pozīcijas; bet tādēļ, ka tas speciāli neapmācītiem cilvēkiem palīdz izprast projekta izmaiņu un viņu lēmumu radīto „vilnīšu efektu“. Vico Cost Explorer (izmaksu pārlūks) tieši to arī dara – dod iespēju Tāmētājam parādīt Īpašniekiem, kad un kur notiek izmaiņas budžetā. Ar  Vico Cost Explorer projektā ieinteresētās personas var pētīt budžetu ietekmējošos faktorus, pozīcijas, kam ir liela ietekme uz projekta spēju nenovirzīties no budžeta un veikt iespaidīgus salīdzinājumus.

Kopš lekālu un digitaizeru laika tāmēšanas rīki ir ļoti mainījušies, bet Tāmētāja lomai BIM vidē faktiski tiek piešķirta jauna nozīme. Tas redz ne tikai projektu, bet  skatās pašā projektā lai atklātu atbildes uz galvenajiem jautājumiem, tādiem kā: kas notiek ar izmaksām un darbu grafiku, ja projektā tiek veiktas izmaiņas?

Mēs aicinām jūs izmantot daudzos mūsu mājas lapā Tāmētājiem pieejamos resursus. Par uz BIM balstīties aprēķiniem ir pieejama tik plaša informācija, ka mēs savus labākos resursus esam organizējuši šeit: