Mūsu ieguldījums BIM attīstībā un 2024. gada mērķi.

2023. gadā piedzīvojām daudz izaicinājumu, bet esam lepni par sasniegto un vēlamies padalīties ar paveikto un nākotnes plāniem.

Sniedzot profesionāļiem iespēju iepazīties ar jaunākajām nozares tendencēm un risinājumiem, īstenojām vairāk nekā 20 tiešsaistes seminārus. Novadījām vairāk nekā 200 praktiskas BIM Meistarklases, kur piedalījās plašs dalībnieku skaits no visdažādākajiem būvniecības nozares uzņēmumiem.

2023. gada projekta ietvaros, sadarbībā ar LVS, apmācījām vairāk kā 500 dalībniekus 11 dažādās tēmās, kur tika apgūts gan vispārējs ieskats par BIM terminoloģijām un iespējām to ieviest uzņēmumā, gan praktiskas iemaņas BIM izmantošanā projektēšanā un būvdarbu procesos.

Mūsu klientiem piedāvājām iespēju iegādāties programmatūras, izmantojot ES fondu atbalstu, kas bija svarīgs solis tehnoloģisko šķēršļu pārvarēšanā un efektīva digitālā procesa ieviešanā.
Svarīgs aspekts bija arī mūsu sadarbība ar valsts institūcijām, kā rezultātā tika īstenoti dažādi projektu līmeņa uzdevumi. Šī sadarbība ne tikai stiprināja mūsu reputāciju nozares ekspertu vidū, bet arī atspoguļoja aktīvo iesaistīšanos nozares attīstībā.

Esam vēl par gadu tuvāk obligātam BIM lietojumam publiskajās būvēs un šo gadu esam ieplānojuši visai darbīgu. Vēlamies informēt, ko plānojam paveikt un ceram uz nozares atbalstu un atsaucību.

BIM FORUMS 2024: Digitālā Būvniecība Nākotnē

Gatavojamies šogad rīkot vērienīgu pasākumu par būvniecības digitalizāciju – BIM FORUMS 2024. Liels uzsvars tiks likts uz obligāto BIM komponenti, kas stāsies spēkā no 2025. gada 1. janvāra. 2022.gada prezentācijas varat aplūkot šeit. Gaidām jūs, lai kopīgi dalītos zināšanās un iedvesmotu viens otru!

Lielā BIM Skaitīšana: Mūsu Digitālais Pulss

Atkārtoti veiksim Lielo BIM Skaitīšanu, lai iegūtu izpratni par tendencēm un izaicinājumiem Latvijas būvniecības nozarē. Iepriekšējās aptaujas rezultātus varat apskatīt šeit. Mēs gribam dzirdēt arī jūsu viedokli un saņemt ieteikumus, lai veicinātu nozares attīstību.

ES Finansējuma Atbalsts: Programmatūras Revolūcija

Eiropas Savienība piedāvā līdzfinansējumu programmatūru iegādei. Mēs esam šeit, lai palīdzētu pārvarēt birokrātiskos šķēršļus un iegūtu atbalstu digitalizācijas procesā. Vairāk informācijas meklē šeit

Apmācības: No Zināšanām līdz Darbiem

Mēs turpinām paplašināt izglītības iespējas būvniecības nozarei. Vairāk nekā 1000 nozares speciālisti jau ir piedalījušies mūsu programmās. Plānojam izstrādāt 3 līmeņu mācību programmu, kas veicinās BIM tehnoloģiju integrāciju speciālistu ikdienā. Arī pieredzes apmaiņas braucieni un ES līdzfinansējums palīdzēs padarīt apmācības pieejamākas. Plašāka informācija šeit.

BIM Vadības Atbalsts: Kopā Uz Digitālo Nākotni

Sadarbojoties ar Baltic BIM Management, turpināsim atbalstīt Latvijas būvniecības nozares dalībniekus. Nodrošināsim BIM ekspertīzi, vadību un koordinēšanu, piedāvājot arī 4D, 5D un 6D BIM pakalpojumus Latvijā. Kopā virzīsimies uz digitālo nākotni!