Vairāk kā 500 būvniecības speciālisti papildinājuši zināšanas un prasmes BIM (Būves informācijas modelēšanā)

Noslēdzies projekts „Apmācību programmas izstrāde un īstenošana BIM praktiskai pielietošanai projektēšanas un būvdarbu procesu ietvaros”, kura ietvaros SIA “Latvijas Standarts” (LVS) sadarbībā ar SIA “BIM Solutions” būvniecības industrijas speciālistiem sniedza iespēju bezmaksas praktiski apgūt BIM (Būves informācijas modelēšanu) ar mērķi paaugstināt kompetenci un prasmes darbam BIM vidē.

2023.gada projekta ietvaros tika apmācīti vairāk kā 500 dalībnieki 11 dažādās tēmās, kurās tika apgūts gan vispārējs ieskats BIM terminoloģijā un ieviešanā uzņēmumā, gan praktiskas iemaņas BIM izmantošanā projektēšanā un būvdarbu procesos. 

Apmācības tika organizētas laika posmā no augustam līdz decembrim. Kopā tika organizētas 26 grupas, katrā no tēmām organizējot vismaz 2 mācību grupas. Dalībniekiem tika dota iespēja apgūt tēmas:

 • BIM modelēšana arhitektūras projektēšanā;
 • BIM modelēšana būvkonstrukciju projektēšanā;
 • BIM modelēšana AVK, UK projektēšanā;
 • BIM modelēšana EL, ESS projektēšanā;
 • BIM koordinēšana;
 • BIM procesi būvniecības stadijā;
 • Skenētie dati un to lietojums būvniecībā;
 • BIM ievads;
 • Vizuālā programmēšana būvniecībā;
 • BIM skatīkļi: ēkas digitālā modeļa apskate;
 • Vienotā datu vide.

Katrai programmai atbilstoši tika piesaistīti zinoši un praktizējoši nozares profesionāļi –  pasniedzēji Andris Vilcāns, Kristaps Kuzņecovs, Jānis Marcinkevičs, Ingars Strazdiņš, Ēriks Vītols, Jurģis Zemītis, Jānis Heinsbergs, Miks Kanskis, Agnis Mārtiņš Bērziņš, Pēteris Kuģis, Armands Dreijers, Rolands Ancāns, Aivars Ozoliņš.

Kursu novērtējumā dalībnieki pozītivi novērtēja praktiskos piemērus un uzdevumus, kas palīdz apgūt prasmes, ko uzreiz pielietot darba vidē. Apmācību noslēgumā dalībnieki, saņēma elektronisku apliecinājumu par pilvērtīgi apgūtu kursu un veiktajiem praktiskajiem uzdevumiem.

Arī turpmāk jebkuram interesentam ir iespēja pašmācības ceļā apgūt BIM saistītās tēmas, izmantojot sagatavotās video lekcijas, kas pieejamas LVS e-kursu platformā https://moodle.lvs.lv/.

Video materiālos pieejamās tēmas:

 • BIM infrastruktūrā;
 • BIM praktiskā ieviešana uzņēmumā;
 • 3D tehnoloģiju pielietojums BIM modeļu izveidē un būvniecības procesos;
 • BIM modelēšana arhitektūras projektēšanā;
 • BIM modelēšana būvkonstrukciju projektēšanā;
 • BIM modelēšana inženiertīklu projektēšanā;
 • BIM projektu koordinēšana;
 • BIM procesi būvniecības stadijā.

BIM tehnoloģiju kursi tika īstenoti un video materiāli tika veidoti SIA “Latvijas standarts” iepirkuma „Projekts „Apmācību programmas izstrāde un īstenošana BIM praktiskai pielietošanai projektēšanas un būvdarbu procesu ietvaros” (ID nr. LVS 2023/1) ietvaros.