Semināra ieraksts – “Pamatu aprēķini, izmantojot GEO5”

Vairumā būvprojektu inženieriem ir jāsaskaras ar ģeotehniskajiem aprēķiniem. Atšķirībā no citām konstrukcijām, standartos dotās norādes ģeotehniskajiem aprēķiniem ir salīdzinoši limitētas.

Tāpēc atbilstošu ģeotehnisko aprēķinu programmu pielietošana bieži vien ir atslēga efektīviem un drošiem pamatu un pamatņu aprēķiniem. GEO 5 ir unikāls ģeotehnisko aprēķinu programmu komplekts, kas ļauj izvēlēties atbilstošu programmu katrai specifiskai problēmai.

Video: